تبلیغات
دست خالی ها - مهمان نواز

شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه 28 آبان 1391
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

مهمان نوازکودکی که دارد ابراز نیازی می کند

روضه ی شش ماهه خوانده ، جانگدازی می کند

خلقتش بر اصل و مبنای کرامت بوده است

_ تیر آمد _خنده زد ، مهمان نوازی می کند

مثل ذبح نیم بسمل دست و پایی می زند

مادرش در ذهن خود می گفت: بازی می کند

حالت سر روی نیزه با بقیه فرق داشت

پیش سرهای جوانان سر فرازی می کند

...

دستهایش ظرف اشک شعر را پر کرده بود

کوچک است و کارهای کار سازی می کند

1391 محرم الحرام

التماس دعا