تبلیغات
دست خالی ها - صبر کردم

شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه 24 آذر 1393
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

صبر کردمزخم خوردم ، صبر کردم ، داغ دیدم ، صبر کردم

ناله ی هل من معین اش را شنیدم صبر کردم

از حرم تا روی تل ، از روی تل تا قتلگاهش

هی دویدم صبر کردم ، هی دویدم صبر کردم

صبر کردم تا ببینم چهره ی چون ماه او را

ماه را دیدم ، چه ماهی! قد خمیدم صبر کردم

خوب اول خیره ماندم بر تن اش آهسته رفتم

لاله ها را از تن اش با بوسه چیدم ، صبر کردم

تا به آنجایی رسیدم که پیمبر هم نبوسید

بوسه دادم ، زود اما دل بریدم ! صبر کردم!

صبر در داغ عزیزان پیر خواهد کرد ما را

حال می بینی اگر گیسو سپیدم ، صبر کردم
.

التماس دعا