تبلیغات
دست خالی ها - عروس خانه ی تان

شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه شنبه 18 شهریور 1393
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

عروس خانه ی تانخوردم از ظرف ِ آب و دانه ی تان

قد کشیدم میان خانه ی تان

دختری پای ما نمی شیند

نیست دیگر چُنان زمانه ی تان

عهد بسته که چادری بشود

کم شود بلکه از بهانه ی تان

دست شوم حسود ها پر داد

عشق من را از آشیانه ی تان

خوش به حالت جوان همسایه

آخرش شد عروس خانه ی تان

آن طرف تر عروسی است ، اینجا

نعش مَردی به روی شانه ی تان

در کفن هم دوباره جان دادم...

نشکند بغض مادرانه ی تان!