تبلیغات
دست خالی ها - به آرامش رسیدی آخرش یا نه؟

شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه شنبه 28 مرداد 1393
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

به آرامش رسیدی آخرش یا نه؟به کف آورده ای یار جدیدی آخرش یا نه

از این شاخه به آن شاخه پریدی آخرش یا نه

نماندی! حرف های آخرم یا شعر شد یا غم

غزل های مرا جایی شنیدی آخرش یا نه

تمام دفتر شعرم به تو تقدیم شد ! خطی

برایم روی دیواری کشیدی آخرش یا نه

تو را با دیگری می بینم و هر دفعه می خواهم

بپرسم که به آرامش رسیدی آخرش یا نه

...

من ِ خوش باور ساده اگر که چشم بر راهم

نمی دانم تو از من دلبریدی آخرش... یا نه