تبلیغات
دست خالی ها - مرگ

شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه 15 دی 1392
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

مرگگفتم که می میرم بدون تو ، نرو! برگرد

از روی نعشم رد شدی ، باشد! برو نامرد

در گور لرزیدم که دیدم مژدگانی ها

دادی به آن پیکی که مرگم را خبر آورد

مثل کلاس درس فکرم پیش تو بود و

پاسخ ندادم آن ملک را هر سوالی کرد

همسایه هایم همنشین درد و دل هام اند

از درد می گویم برای مردم بی درد*

...

می بینمت بر دوش مردم آمدی آرام

از روی قبرم رد شدی باشد برو نامرد*: بیتی از مهرداد اوستا:
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بی درد ندانی که چه دردی ست