تبلیغات
دست خالی ها - باران بگیرد

شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه 2 آذر 1392
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

باران بگیردبا خاطراتم زخم هایم جان بگیرد

بهتر از اینکه بوی این و آن بگیرد

می گفت مادر هر کسی عزم سفر کرد

باید کسی روی سرش قرآن بگیرد

پشت سرت می ریختم آب از دو چشمم

تا رود های خشک هم جریان بگیرد

بعد تو من با کوچه ها قهرم عزیزم

در خانه می مانم اگر باران بگیرد

هر گاه از دوری کسی پاره جگر شد

باید جگر را با سر دندان بگیرد

دوری مشقّت داشت و مجبور بودم

آسان بگیرم زندگی آسان بگیرد

سخت است دل کندن ز معشوقت اگر که

در اوج خوبی رابطه پایان بگیرد...