تبلیغات
دست خالی ها - آفت

شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه 2 اردیبهشت 1392
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

آفتدر میان قلب مردم رفت و آمد می کنی

با همین رفتارها من را مردد می کنی

کافری بودم به چشمان تو اشهد گفته ام

با نگاهی سرد می رانی و مرتد می کنی

خلوتی با خود بکن ، قاضی کلاهت را بذار

من خوشم تنهای تنها با خودت بد می کنی

قصه می بافی که هستی روزهای بعد را

طرح می ریزی بمانی بعد از آن رد می کنی

...

آفتی حتی برای واژه های شعر من

آخرش حرف از تاهل را مجرد می کنی

 

با اینکه سه سال از تولد این غزل می گذرد ولی حرف امروزم هم هست.