تبلیغات
دست خالی ها - خوشبخت باشی

شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه 21 اسفند 1391
ن : مجتبی دهدشتی نظرات ()

خوشبخت باشیحرف از سفر می آوری ، عیبی ندارد

گفتم مرا هم می بری... عیبی ندارد!

می خواستم در زندگی خوشبخت باشی

با من نشد ، با دیگری عیبی ندارد

از آن زمان ها بدترم ، اما شنیدم

از آن زمان ها بهتری ، عیبی ندارد

پشت مثل ها حکمت است ، آه ای کبوتر

با باز داری می پری ، عیبی ندارد؟

...

در کوچه ای که منتظر مردی نشسته

یک بار تنها بگذری عیبی ندارد!